*
*
*
*
*
*
*
*
*
Om veiligheidsredenen en om ons ervan te vergewissen dat de aanvraag niet afkomstig is van een computer (robot), vragen wij u om de karakters in te vullen die u in de afbeelding ziet.
*
* Velden zijn verplicht
De verzamelde persoonsgegevens worden intern gebruikt om met u in contact te blijven en u uitnodigingen voor onze evenementen, analyses en publicaties over de initiatieven van Banque de Luxembourg te sturen. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons beleid ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens (hierna het "Beleid"), dat u kunt raadplegen op www.banquedeluxembourg.com. U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken om rechtzetting of verwijdering van uw gegevens en u kunt uw recht op verzet uitoefenen door contact op te nemen met de Data Protection Officer van Banque de Luxembourg (dpo@bdl.lu). U kunt op elk ogenblik verzoeken om deze verwerking stop te zetten.